HOUSERULES

Aanvaarding van het reglement
Door aankoop van een toegangsticket gaat de bezoeker akkoord met dit huisreglement.

Minimum leeftijd
Toegang is verboden onder de 18 jaar. De organisatie, toegewezen security-leden of andere organisatieleden behouden het recht om de identiteitskaart van de bezoeker te controleren tijdens het evenement.

Tickets
De bezoeker kan kiezen of hij een uitgeprinte versie of een mobiele versie van het ticket meeneemt naar het evenement. Ondanks het feit dat er zich nog nooit problemen hebben voorgedaan, is de organisatie niet verantwoordelijk voor het niet kunnen scannen van het toegangsticket wanneer de oorzaak hiervan niet in haar handen ligt.

Veiligheid
Om de veiligheid op het evenement te maximaliseren, is de organisatie bevoegd om security checks te organiseren aan de ingang of doorheen de evenementenlocatie. De organisatie streeft naar een zo veilig en aangenaam mogelijke ervaring voor iedereen, maar het bijwonen van het evenement gebeurt op risico van de bezoeker. De organisatie zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief:- voorwerpschade- diefstal- fysieke, esthetische of psychische schade.  

Verboden voorwerpen
De organisatie, toegewezen security-leden of andere organisatieleden behouden het recht om de bezoeker de toegang tot het evenement te weigeren wanneer de bezoeker in het bezit is van volgende objecten aan de ingangscontrole, op de parking, of andere zones die zijn gelinkt aan het evenement:- softdrugs en harddrugs van alle soorten, of elke substantie dat potentieel fysieke of mentale schade kan toebrengen aan individuen;- wapens of andere objecten dat schade kunnen  toebrengen aan inidividuen of objecten;- objecten, accessoires of kledij die potentieel kunnen aanzetten tot haat of discriminatie;- eigen voedsel of drinkwaren;- glazen flessen of andere fragiele materialen;- vuurwerk;- professionele apparatuur voor fotografie, videografie of andere opnamevormen. De bezoeker erkent dat de organisatie de volledige beoordelingsvrijheid én het laatste woord heeft. De organisatie heeft bovendien de mogelijkheid om politie in te schakelen na ontdekking en onderschepping van drugs of wapens. In geval van toegangsweigering, heeft de bezoeker geen recht op terugbetaling.

Gedragsregels
De organisatie, toegewezen security-leden of andere organisatieleden behouden het recht om bezoekers onmiddellijk van het evenement te verwijderen in de volgende gevallen:- vechten of ander fysieke agressie;- beledigen of andere types van verbale agressie;- discriminatie op basis van ras, religie, geslacht, geaardheid, fysieke of geestelijke capaciteit, of uiterlijke kenmerken;- lastigvallen, (seksuele) intimidatie of andere acties die serieus ongemak bij andere bezoekers teweegbrengt;- vandalisme of andere acties die potentieel of effectief schade toebrengen aan objecten of de natuur;- diefstal of andere acties die strafrechtelijk vervolgbaar zijn;- roken buiten de voorziene rookruimtes;- alcoholmisbruik;- druggebruik;- drugs dealen;- de backstage of andere zones betreden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de organisatie, toegewezen security-leden of andere organisatieleden;- niet gehoorzamen of ingaan tegen instructies van de organisatie, toegewezen security-leden of andere organisatieleden.​De bezoeker erkent dat de organisatie de volledige beoordelingsvrijheid én het laatste woord heeft. De organisatie heeft bovendien de mogelijkheid om politie in te schakelen. In geval van toegangsontzegging, heeft de bezoeker geen recht op terugbetaling.

Goedkeuring om gefotografeerd te worden
De bezoeker geeft zijn of haar akkoord om te mogen worden gefotografeerd of gefilmd. De organisatie heeft het recht om het visueel materiaal te gebruiken voor alle doeleinden en openbaar te maken.Volledige beoordelingsvrijheid van de organisatie inzake niet vermelde aangelegenheden In toevoeging aan de expliciet voorgenoemde elementen in dit reglement, moeten bezoekers en ticketaankopers zich gedragen als een normaal, redelijk en vooruitziend persoon in dezelfde omstandigheden. In het onfortuinlijke geval dat er alsnog een dispuut ontstaat tussen de organisatie en de bezoeker of ticketaankoper inzake onderwerpen die niet bij dit reglement expliciet geregeld worden, heeft de organisatie het laatste woord. De organisatie behoudt bovenmeer ten allen tijde het recht om gepaste maatregelen te nemen, inclusief juridische actie alsmede het contacteren van de politie.

Terugbetalingsbeleid
Conform Belgisch recht worden tickets voor evenementen niet terugbetaald, zelfs wanneer er zich veranderingen voordoen in de programmatie of line-up. De ticket aankoper zal alleen het recht op terugbetaling hebben wanneer het evenement wordt geannuleerd, behoudens overmacht of vreemde oorzaak.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
In het onfortuinlijke geval dat er een dispuut ontstaat tussen de organisatie en de bezoeker of ticket aankoper, is het Belgisch recht toepasselijk en hebben de Belgische rechtbanken jurisdictie.